sluiten

Werking

Alle afvalwater (zwart (wc) en grijs, behalve regenwater!) van de woning wordt naar de eerste tank geleid (voorbezinkingstank), die ook als vetvanger kan dienen. Indien de afstand tussen de keuken en de installatie te groot is, raden we wel aan een vetvanger te plaatsen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Als het gaat om bv. een restaurant, steeds een vetvanger te plaatsen. In de voorbezinker van de waterzuivering worden de vaste delen tegengehouden en geleidelijk vloeibaar gemaakt . Accidenteel lozen van kleine hoeveelheden schadelijke stoffen wordt hier gedeeltelijk opgevangen en in verdunde toestand in de tweede tank gebracht. Deze tweede tank is de beluchtingstank. Hier wordt via één of meerdere beluchtingsschijven zuurstof in de vloeistof geblazen, om zo een optimale menging en afbraak van de vervuiling te bekomen. LET OP: de pomp moet continu blijven draaien om een goede werking van de waterzuivering te garanderen. De beluchter(s) kan (kunnen) eenvoudig uit de tank worden gehaald en teruggeplaatst via touwtjes (voor eventuele controle of reiniging) zonder dat leegmaken van de tank noodzakelijk is. De derde tank is de nabezinker (secundaire sedimentatie). Hier bezinkt het slib en uit deze tank wordt via een stilwaterzone het gezuiverde water geloosd. Voor de opstart van onze installaties zijn geen toevoegingen of voedingsstoffen nodig. Alarm: werkend op drukverschil, te plaatsen tussen de beluchter en de luchtpomp. Drukverschillen kunnen ontstaan door gescheurde of afgebroken beluchtingsschijf, lek in de luchtslang, defecte pomp, …