sluiten

Vetafscheider

Uitleg

Een vetafscheider is een toestel dat dient om het vet (plantaardige en dierlijke vetten) uit het afvalwater te halen. In volgende gevallen kan het plaatsen van een vetvanger noodzakelijk zijn: • Bij woningen: In het geval er een waterzuivering gebruikt wordt, is het aan te raden als de waterzuivering te ver van de keuken staat, dit om verstopping van de leidingen te voorkomen. • Bij horeca, bedrijven, scholen, beenhouwers, traiteurs, …: In deze gevallen is steeds een vetvanger vereist. Het volume van de vetvanger hangt af van het geloosde debiet, alsook de temperatuur van het water en de vuilvracht.

Werking

Het vethoudende water, afkomstig van de keuken en/of de vaatwasser, komt in de tank via een straalbreker. De vetten gaan zich afscheiden van het water om twee redenen:

  • Het vet heeft een lagere dichtheid dan water (dus lichter)
  • Het vet stolt van zodra het in het koudere water van de afscheider komt De vetten verzamelen zich aan de oppervlakte. Aan de uitgang van de installatie bevindt er zich een systeem dat verhindert dat er nagenoeg geen vetten worden geloosd.