sluiten

Beschrijving

De systemen bestaan standaard uit 3 tanks, nl. een voorbezinker (primaire sedimentatie), een beluchtingsbekken en een nabezinker (secundaire sedimentatie). Indien u al over een septische put beschikt die voldoende groot is en die nog van voldoende kwaliteit is, kunt u een waterzuivering bekomen waarbij de voorbezinker wordt weggelaten (2-tankensysteem). Deze voorbezinker moet echter ook een Benor keur of een CE hebben (afhankelijk dat de installatie Benor of CE is). De grootte van de tanks hangt af van het aantal inwonersequivalent (= I.E.). De installaties voldoen aan de zuiveringsresultaten van VLAREM II, het Décret wallon, het Agrément wallon, KIWA, EN 12566-3 (CE)en Benor (CRT-004-KW). Alle tanks zijn standaard voorzien van verhogen. Een pomp en 15m darm worden standaard meegeleverd. Bij de Super-compact W5 en W8 worden er 2 pompen en 2 x 15m darm meegeleverd. Het verbruik van de pomp hangt eveneens af van het aantal inwonersequivalent.