sluiten

Uitleg

Teneinde de verspreide vervuiling tegen te gaan zijn in de Vlarem wetgeving strenge eisen geformuleer de lozing van huishoudelijk afvalwater in een zuiveringszone, in oppervlaktewater of in eenkunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Om aan die lozingeisen te voldoen is de aanleg van een individuele waterzuiveringsinstallatie noodzakelijk. De microstastions, een ondergedompeld vastbed dat het afvalwater microbiologisch zuivert, zijn hievoor uitermate geschikt.