sluiten

Plaatsingsvoorschriften

PLAATSING

 • Onmiddellijk na de plaatsing dient de bouwput rondom de installatie tot de gewenste hoogte aangevuld te wordenmet een goede, machinaal te verdichten aanvulgrond 
 • Onmiddellijk na het aanvullen van de bouwput moet de installatie gevuld worden met water (maximaal ½).

AANSLUITINGEN

 • De in- en uitlaat van de installatie bestaat uit pvc-moffen van Ø 110 of 125 mm. Opgelet de hoogste aansluiting isde inlaat. Indien de installatie is samengesteld uit meerdere putten, moet het bijgevoegde montagevoorschriftnageleefd worden.

SURPRESSOR

 • De surpressor wordt meegeleverd met een soepele pvc-leiding (lengte 20 lm) en inox aansluitklemmen. Desurpressor moet in een voldoende verluchte ruimte geplaatst te worden. 
 • Het debiet is vooraf geregeld in de fabriek.

VERBINDING VAN DE LUCHTLEIDING

 • De meegeleverde soepele luchtleiding is vooraf vastgemaakt aan de vaste luchtleiding en de put. Het anderegedeelte moet vastgehecht worden aan de voorziene uiteinden van de surpressor. Een meegeleverde inoxspanring moet de dichtheid van de koppeling garanderen.

INGEBRUIKNAME

 • De installatie vraagt geen toevoeging van biologische of andere producten. Na controle van:    de correcte aansluiting van de surpressor    de volledige vulling van de installatie met zuiver water stelt u de surpressor in werking. 
 • Na enkele ogenblikken is de installatie in werking. De biofilm, noodzakelijk voor de goede werking, zal zich opnatuurlijke wijze installeren in de dagen volgend op de ingebruikname (tussen 15 dagen en 2 maanden)

BELANGRIJK

 • Een te lange stopzetting van de installatie brengt risico op geurhinder met zich mee in de eerste uren na hetopnieuw opstarten van de installatie.  
 • Zoals bij alle zuiveringsinstallaties is het gebruik van niet-biologische afbreekbare producten afgeraden (vb. javel,tinner, chemische producten, minerale oliën,…  
 • De installatie is ontworpen om met ingebouwde vetvanger te functioneren.

RUIMING

 • De voorbezinking moet regelmatig leeggemaakt worden in functie van de hoeveelheid: