sluiten

Plaatsingsvoorschriften

1.       Bij de plaatsing van een Clear-Water moet deze onmiddellijk na de plaatsing door de opdrachtgever halfvol gedaan worden met water. Het mag niet meer, maar ook niet minder dan halfvol zijn. Na een week mag de Clear-water dan volledig worden gevuld. 

2.       Er wordt alleen een Clear-Water geplaatst indien de afstand tussen de te plaatsen Clear-Water en bestaande gevels tweemaal de diepte van de te graven put bedraagt. 

3.       In de wanden en het grondvlak mogen geen gaten geboord of gekapt worden. 

4.       De bovenplaat van de Clear-Water is berekend voor de aanvulling van max. 50 cm aarde wat overeenkomt met een draagvermogen van 750 kg./m². Bij grotere aanvulling of grotere bovenlast moet er boven de bovenplaat een versterkingsplaat worden gegoten. 

5.       Bij waterzieke gronden is de bron-bemaling ten laste van de opdracht-gever. 

6.       Eventuele funderingsplaten of aanvullingen met zand of gestabiliseerd zand zijn ten laste van de opdrachtgever. 

7.       De opdrachtgever of zijn afgevaardigde  is op de werf aanwezig om ons personeel de nodige instructies te   geven (i.v.m. hoogteniveau en situering van de putten). 

8.       Alle prijzen door ons gegeven zijn alleen geldig mits bereik- en berijdbare werf, voldoende ruimte en een stipte naleving van bovenstaande plaatsings-voorschriften.