sluiten

Plaatsingsvoorschriften

 • Het debiet van het pistool moet minstens even groot zijn dan het debiet van de pomp. Dit om de drukval te beperken en de pomp niet onnodig te belasten.

 • De aanvoerleiding moet een spiraalslang (of vaste buis) zijn van minstens diameter 1"BSP met zo weinig mogelijk bochten en zo kort mogelijk. Dit met een maximale horizontale afstand van 5 m en 2,5 m opzuighoogte.

 • Gebruik steeds vloeibare Teflon en/of schroefdraadafdichting geel (bvb. Loxeal 5811) voor het afdichten van de schroefdraad. Gebruik nooit vet, vlas, kemp of Teflon-Tape, gezien deze niet bestand zijn tegen olie en mazout!

 • Gebruik steeds een terugslagklep om te vermijden dat de aanvoerleiding terug afloopt en de pomp heel even kan droogdraaien en bijgevolg kan vastlopen.

 • Gelieve voor ingebruikname het pomphuis na te kijken en eventuele vuildeeltjes te verwijderen.

 • Bij het eerste gebruik dient de pomp opgegoten te worden. Ook bij gebruik na lange stilstand dient dit te gebeuren.

 • Wanneer de hoogte minder dan 2 m bedraagt is dit opgieten niet nodig.

 • Een slechte afdichting van de aanzuigzijde kan leiden tot het zuigen van lucht, hetgeen het automatisch pistool steeds kan doen afslaan. Dit kan ook een steeds terug aflopen van de aanvoerleiding vervoorzaken.

 • Het opgegeven debiet is ditgene in vrijloop. D.w.z zonder rekening te houden met de drukval die veroorzaakt worden door pistool, pomp, teller en de leidingen. Het werkelijk rendement is gemiddeld 7% lager!

 • Benzinepompen! Maak enkel gebruik van de speciale benzineslang die men kan aarden. Ook de andere onderdelen dienen te worden geaard.

 • Het is verboden benzine- en andere explosieve vloeistoffen te gebruiken voor onze mazoutpompen!

 • Bij de eerste ingebruikname is het sterk aangeraden +/- 50 L te tanken zonder gebruik van een automatisch pistool. Dit om de leidingen te spoelen en eventuele metaal- en/of vuildeeltjes te verwijderen en zo steeds afslaan pistool te vermijden.

 • De tellers kunnen bijgeregeld worden via de schroef voorzien aan de onderzijde van de teller. Opgelet, pompen blijven een afwijking hebben +/- 3% bij gebruik van mazout.

 • Garantie : enkel geldig bij installatie door erkend bedrijf!!!

 • Opgelet! Nadat het pistool is afgeslagen mag de pomp niet langer dan 1 minuut in Bypass blijven draaien.

 • Opgelet! Het is raadzaam tijdens het tanken het pistool vast te houden om in geval van falen van de installatie alles onmiddellijk te kunnen uitschakelen.

 • Voor een optimaal gebruik en om eventuele problemen te voorkomen in de toekomst is het sterk aanbevolen een vuilfilter in de tank en vuil- en vochtfilter achter de pomp te plaatsen (bv. Cim-Tek).