sluiten

Plaatsingsvoorschriften

1.       Bij de plaatsing van regenwaterputten of septische putten moeten deze onmiddellijk na de plaatsing door de opdrachtgever halfvol worden gedaan met water. Het mag niet meer maar ook niet minder dan halfvol zijn. Na een week mag de regenwaterput of septische put dan volledig worden gevuld.  

2.       Er worden alleen regenwaterputten en septische putten geplaatst indien de afstand tussen de te plaatsen put en bestaande gevels tweemaal de diepte van de te graven put bedraagt. 

3.       In de wanden en het grondvlak mogen geen gaten worden geboord of gekapt. 

4.       De bovenplaat van regenwaterputten of septische putten is berekend voor de aanvulling van maximum 50 cm. Aarde, wat overeenkomt met een draagvermogen van 750 kg per vierkante meter. Bij grotere aanvulling of grotere bovenlast moet er boven de bovenplaat een versterkingsplaat worden aangebracht. 

5.       Bij waterzieke gronden is de bronbemaling (droogzuiging) ten laste van de opdrachtgever. 

6.       Een septische put is bestemd om het faecaal water op te vangen en te lozen. Al het andere huisafvalwater of regenwater moet dus worden geweerd. Bij de ingebruikname moet deze met zuiver water worden gevuld. 

7.       Alle op te metsen mangaten en hermetisch gesloten deksels zijn ten laste van de opdrachtgever. 

8.       De opdrachtgever of zijn afgevaardigde is op de werf aanwezig om ons personeel de nodige instructies te geven (m.b.t. hoogteniveau en situering van de putten). 

9.       Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons wat betreft schade aan onzichtbare, onaangeduide leidingen en putten van gelijk welke aard. 

10.   Alle prijzen door ons gegeven zijn alleen geldig mits een bereik- en berijdbare werf, voldoende ruimte en een stipte naleving van bovenstaande plaatsingsvoorschriften.